Varför är det viktigt att göra hälsokontroller från 40 års ålder?

2024-05-16T10:14:27+00:00

Upptäcker vi i tid riskfaktorer för allvarliga sjukdomar och kroniska folksjukdomar så kan vi förebygga både sjukdom och allvarliga konsekvenser av redan etablerad sjukdom eller till och med bota många av dessa sjukdomar. I Sverige är det accepterat att göra mammografi, PSA (prostataprov) och på många håll screening av tjocktarms- och ändtarmscancer för att tidigt [...]