OM EXECUTIVE HEALTH

UPPTÄCK SJUKDOMAR INNAN DE ORSAKAR SYMPTOM

Executive Health, som grundades 2008, är en ledande aktör inom medicinsk preventiv screening i Europa
Executive Health driver förebyggande screening kliniker i Stockholm, Lund och Marbella. Koncepten och programmen är likartade på alla våra kliniker, bemannade med vänliga och extremt engagerade skandinaviska specialister, som säkerställer att varje program genomförs effektivt i bekväma miljöer.

Alla våra radiologer och specialister inom medicinsk bildtolkning har noggrant valts ut som experter inom sina respektive fält.

Många av våra läkare innehar forskarbakgrund på doktorandnivå eller högre, vilket vi anser vara nödvändigt för att kunna utföra det arbete som krävs för att bibehålla den höga standarden i våra kliniker.

Early detection screening har de senaste åren utvecklats mycket starkt i USA och det är en stor tillfredsställelse för mig, att genom Executive Health, ha möjlighet att erbjuda denna service även i Sverige. Syftet med dessa omfattande undersökningar är att upptäcka sjukdomar innan de gett några symptom – detta för att ge våra patienter bättre förutsättningar om behandling skulle bli nödvändig. Tack vare undersökningens omfattning får vi även en mycket bra bild av patientens allmänna hälsotillstånd. (Ulf Lillkrona, verksamhetschef, docent. Tidigare klinikchef på Danderyds sjukhus)

LÄKARTEAM

Executive Healths läkarteam och sjuksköterskor ser till att du blir personligt omhändertagen och får en förstklassig upplevelse, från konsultation till undersökning och återbesök. Våra läkare är välkända inom sina specialområden, har forskarbakgrund och många års klinisk erfarenhet från den offentliga vården. Flera av våra läkare har varit verksamma som klinikchefer på stora sjukhus och har stor erfarenhet av forskning. De förstår vikten av att ständigt jobba framåt och att nå ut till andra institutioner för att alltid ligga i framkant för preventiv medicin.

Qdc1

LARS ERIK STRANDBERG

Leg. läkare, specialist i invärtesmedicin och kardiologi, tidigare klinikchef i Norrtälje

Qdc2

CARL WENDEL

Leg. läkare, specialist i allmänmedicin

Amanda Exechealth

AMANDA GUDESJÖ

Leg. läkare, specialist i allmänmedicin

CECILIA ENANDER

Leg. läkare, specialist i invärtesmedicin

ANNA SIEBENMANN

Leg. läkare, specialist i allmänmedicin

Qdc4

ULF LILLKRONA

Leg. läkare, docent, specialist i ortopedi, tidigare klinikchef på Danderyds sjukhus, Stockholm

Qdc5

OLLE LINDSTRÖM

Leg. läkare, specialist i ortopedi, särskild inriktning på idrottsortopedi

Gustaf Exechealth

GUSTAF NEANDER

Leg. läkare, med. dr, specialist i ortopedi

Qdcw

MARIA SENNSTRÖM

Leg. läkare, med. dr, specialist i gynekologi

Qdc6

STAFFAN BREMMER

Leg. läkare, med. dr, specialist i radiologi, tidigare klinikchef på Karolinska sjukhuset, Solna

Qdc

NIKOLAJS PLATKOVS

Leg. läkare, specialist i radiologi

Qdc

EVALDAS LAURENCIKAS

Leg. läkare, med dr, specialist i radiologi

Qdc7

EVA RYTHÉN ALDER

Leg. läkare, specialist i klinisk fysiologi

Qdc

CHARLOTTA EKELUND

Leg. läkare, specialist i psykiatri

Qdcw

EVA RUDD

Leg läkare, med dr, specialist i klinisk genetik

Qdcw

REBECA ERIKSEN

Dietist, PhD

Qdc8

GUNILLA ELIASSON

Undersköterska. Provtagning och bokning

Qdc9

MARIE NORDBERG

Läkarsekreterare. Reception och bokning

Jinnie Exechealth

JINNIE ÖSTLING

Läkarsekreterare. Reception och bokning

Qdc10

ANDREAS BERTILSSON

Biomedicinsk analytiker som gör hjärt- och kärlundersökningar

Qdcw

NOOR YOUSIF

Biomedicinsk analytiker som gör hjärt- och kärlundersökningar

Qdc12

KATARINA MÖLLER

Röntgensjuksköterska

Qdc13

MARIANA MÖLLER

Röntgensjuksköterska

Charlotte

CHARLOTTE BRADY

Meditations konsult

Qdcw

MINNA LILLKRONA

DPO

Qdcw

ANNA LJUNG

Ekonomiassistent

Qdc14

IA WIERUP

VD

NORA YOUSIF

KATHA MIA

Biomedicinsk analytiker som gör hjärt- och kärlundersökningar

Vi ser fram emot att välkomna dig hos Executive Health