ORTOPEDISK VERKSAMHET PÅ EXECUTIVE HEALTH

Privat ortoped utan remiss och privat MR utan väntetider.

På Executive Health arbetar ett team av mycket erfarna ortopeder – Gustaf Neander, Olle Lindström & Ulf Lillkrona – som du kan få tid hos med kort varsel och utan remiss.

Om du behöver göra en MR så kan du få göra det samtidigt på Executive Health. Samma team av ortopeder och radiologer går igenom resultatet med snabb återkoppling.

Orthopedist

För tidsbokning & mer information:

Kundreferenser