Executive Start Screening

UNDERSÖKNINGEN OMFATTAR:

 • Genomgripande samtal med läkare om tidigare hälsa, ärftlighet och livsstil

 • Klinisk undersökning av läkare

 • Vilo-EKG

 • Arbets-EKG

 • Blodanalyser inkl PSA

 • Lungfunktionsundersökning (spirometri)

 • Ultraljud

 • Hjärta (Echocardiogram)

 • Pulskärl på hals (Carotis-Doppler)

 • Pulskärl i ljumske (Femoralis-Doppler)

 • Magnetkamera hjärna

 • Sömnregistrering / apnéutredning

 • Resultatgenomgång hos läkare då även riskfaktorer och livsstil gås igenom.

 • Behandling och kontroll på kliniken av nyupptäckta sjukdomar. 

 • Skriftlig sammanställning av resultat och USB med MR-bilder.

KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNINGAR:

Executive Heart-screeningen kan kompletteras med olika MRI-undersökningar:

 • MRI ortopedisk, t.ex. ländrygg, axel eller knä, SEK 3.500
 • MRI mjuka delar av halsen, SEK 4.500

Andra MRI-undersökningar finns tillgängliga enligt vår prislista. Ingen moms tillkommer på våra undersökningar.

Vid av- och ombokning mindre än en vecka innan inbokad undersökningsdag debiteras en administrativ avgift à 25% av priset för undersökningen. Vid av- och ombokning mindre än 24 timmar innan inbokad undersökning debiteras det fulla priset för undersökningen.

Pris: SEK 28.000

En fullständig Executive Start Screening hälsoundersökning tar ca 3 timmar.

Kontakta oss idag

Blasieholmsgatan 4A
111 48 Stockholm

+46 08 410 957 00

[email protected]

Kundreferenser