UNDERSÖKNINGAR

TA KONTROLL ÖVER DIN HÄLSA

Premium

The Executive Health Premium screening är vår kompletta hälsoundersökning.
Tid: 6 timmar

SEK 59.500

Hjärta

Executive Heart inriktar sig på ditt hjärta och sjukdomar relaterade till hjärt- och kärlsystemet. Tid: 3,5 timmar

SEK 32.000

Start

Executive Start rekommenderas för personer under 40 år. Tid: 3,5 timmar.

SEK 28.000

De dominerande prognostiska sjukdoms kategorierna är:

Cancer Metaboliska Hjärt- och kärlsjukdomar Neurodegeration

På Executive Health kan du genomgå kontroller för samtliga fyra.

Dessa kategorier står för över 80% av dödsfallen. Executive Health tillhandahåller även screeningprogram som fokuserar på varje enskild sjukdomskategori.

ATT VARA KUND HOS OSS

Att vara kund hos Executive Health innebär att öka chanserna när det kommer till att upptäcka och därigenom behandla allvarliga sjukdomar. Alla sjukdomar blir inte upptäckta – då det för vissa saknas tester och andra sjukdomsförlopp kan sprida sig snabbt. Våra undersökningsprogram omfattar några av dagens mest avancerade screeningmetoder, och vi håller oss kontinuerligt uppdaterade med den senaste utvecklingen inom tidig upptäckt.

HELA SCREENINGEN UNDER ETT TAK

Hela undersökningen hos Executive Health genomförs internt, vilket innebär att du som kund slipper besöka olika kliniker och sjukhus för olika moment. Förutom att detta är mer bekvämt för dig, har det även betydande medicinska fördelar. När vi sammanställer dina hälsodata är det av yttersta vikt att våra olika specialistläkare kan samarbeta tätt och effektivt. Till exempel kan radiologen behöva diskutera resultaten med kliniska fysiologer (som granskar dina ultraljudsundersökningar).

Dessutom är det avgörande att din personliga läkare kan gå igenom dina resultat med de andra specialisterna. Detta säkerställer att din undersökning både blir tryggare och mer precis. På Executive Health har vi alla specialister samlade under ett tak, precis som på ett sjukhus. Detta är något vi lägger stor vikt vid och har prioriterat för att din undersökning ska vara så medicinskt effektiv som möjligt. En positiv bieffekt är att vår omfattande undersökning kan utföras på bara några timmar.

VIKTEN AV EN EXECUTIVE HEALTH UNDERSÖKNING

Vår erfarenhet efter 15 år, som även stöds av data från andra kliniker som har utfört liknande undersökningar under en längre tid, indikerar att:

  • 3-5% av de undersökta patienterna diagnostiseras med potentiellt livshotande sjukdom
  • 30-40% diagnostiseras med tidigare okända allvarliga tillstånd

FALSKT POSITIVA FYND

Vid undersökningar med magnetkamera, liksom vid all diagnostik, finns det en risk för falskt positiva fynd eller ’falsklarm’. Det innebär att man utifrån magnetkameraundersökningen inte alltid kan säga säkert om ett fynd är farligt eller ofarligt, vilket kräver ytterligare utredning. Vid magnetkameraundersökning av tjocktarmen utgör falskt positiva fynd statistiskt sett omkring 10-15 procent av alla upptäckta allvarliga förhållanden. Detta är en aspekt som bör beaktas vid screeningundersökningar.

VAD HÄNDER EFTER SCREENINGEN?

Efter avslutad undersökning får du en personlig genomgång av dina resultat vid ett avslutningssamtal med din läkare. Du kommer också att få en detaljerad skriftlig sammanfattning av ditt hälsotillstånd. Om vi upptäcker något som kräver ytterligare undersökningar eller uppföljning har vi väletablerade remissvägar till specialister på olika kliniker.