Executive Premium Screening

UNDERSÖKNINGEN OMFATTAR:

 • Samtal med läkare om tidigare hälsa, ärftlighet och livsstil som baseras på det omfattande frågeformulär som du fyllt i innan

 • Klinisk undersökning av läkare

 • Vilo-EKG

 • Arbets-EKG

 • Blodanalyser (47st.)

 • Bentäthetsmätning

 • Lungfunktions-undersökning (Spirometri)

 • Ultraljuds-undersökning av hjärta (Echocardiogram)

 • Pulskärl på hals (Carotis-Doppler)

 • Pulskärl i ljumske (Femoralis-Doppler)

 • Magnetkamera-undersökning av:

 • MR stora kroppspulsådern
 • Hjärna

 • Övre buk med bukspottskörtel, lever, njurar och gallblåsa

 • Nedre buk med prostata/livmoder och äggstockar samt lymfkörtlar

 • Aortabågen

 • Lungor

 • Riskfettsanalys

 • Resultatgenomgång hos läkare då även riskfaktorer och ev.

 • Sömnregistrering samt apnéutredning Behandling och kontroll på kliniken av eventuellt nyupptäckta sjukdomar. 

 • Vid behov remiss till sjukhus / klinik.

 • Skriftlig sammanställning av resultat och USB med MR-bilder.

OBEHAGLIGA MEN VIKTIGA FAKTA:

 • 1 av 4 avlider till följd av cancer

 • 1 av 3 avlider till följd av hjärtinfarkt eller stroke

 • 30% överlever inte sin första hjärtinfarkt

 • 15-30% kan få permanenta skador efter en stroke

 • Ateroskleros kan leda till blodproppar och andra hjärt-kärlsjukdomar

 • Av de som får en sent ställd diagnos för njurcancer dör 90% inom 5 år, medan endast 10% av de som får en tidig diagnos dör inom samma tidsram

Premium

Pris: SEK 59.500

En fullständig Executive Premium Screening hälsoundersökning tar ca 6 timmar.

Kontakta oss idag

Executive Health

Blasieholmsgatan 4A
111 48 Stockholm

+46 08 410 957 00

[email protected]

Kundreferenser