REFERENSER2024-04-15T08:36:14+00:00

NYHETER

Varför är det viktigt att göra hälsokontroller från 40 års ålder?

maj 14th, 2024|

Upptäcker vi i tid riskfaktorer för allvarliga sjukdomar och kroniska folksjukdomar så kan vi förebygga både sjukdom och allvarliga konsekvenser av redan etablerad sjukdom eller till och med bota många av dessa sjukdomar. I Sverige är det accepterat att göra mammografi, PSA (prostataprov) och på många håll screening av tjocktarms- [...]

Viktigt att veta om hjärnan

december 4th, 2023|

Executive Health lanserade nyligen en Hjärnanalysundersökning. Det är en AI-baserad mjukvara som analyserar flera olika parametrar på hjärnan med fokus på demens och Alzheimer. Vi kallar den Brain Health. Nedan följer viktig information om Brain Health: Tidig upptäckt är mycket viktig även vad gäller demens och Alzheimer. Det är mycket [...]

Ledande bröstcancerexpert om MR bröst

december 4th, 2023|

Dr Harold Burstein (Harvard), en av världens främsta expeter inom bröstcancer, anser att kvinnor med familjehistoria av bröstcancer och // eller högrisk personer (de med konstaterad gen) bör göra MR bröst varje år, då det är den mest precisa analysmetoden för tidig upptäckt. Du kan lyssna på en lång intervju [...]

Vad är ditt ApoB värde?

december 4th, 2023|

Många känner till sitt kolesterolvärde och vet att det är en viktig parameter för hjärt/kärlhälsan men färre känner till sitt ApoB. På Executive Health lägger vi stor vikt vid ApoB värdet. De större kliniska studier som publicerats de senaste tre åren visar alla att ApoB faktiskt är viktigare än LDL [...]

Ditt hjärta

december 4th, 2023|

Mellankontroll med hjärt/kärlfokus Executive Health lanserar nu en ny mindre screeningundersökning med fokus på hjärta och kärl. Undersökningen tar knappt 2 timmar och är perfekt att göra för dig som inte gjort premiumscreeningen de senaste tre åren men vill göra en fokuserad hjärtkontroll. Denna mellankontroll inkluderar ultraljud av kärlen, arbetsprov, [...]

Det senaste inom sömn

december 4th, 2023|

En ny studie visar att det för ett långt & friskt liv är viktigare med regelbundna sömnrutiner än den faktiska längden du sover per natt. Med andra ord, det är bättre att sova 6 timmar varje natt med ett regelbundet schema än att sova 8 timmar med ett väldigt oregelbundet [...]

Go to Top