Executive HJÄRTSCREENING

UNDERSÖKNINGEN OMFATTAR:

 • Samtal med läkare om tidigare hälsa, ärftlighet och livsstil

 • Klinisk undersökning av läkare

 • Vilo-EKG

 • Arbets-EKG

 • Blodanalyser (47 st.)

 • Lungfunktionsundersökning (spirometri)

 • Ultraljud

 • Hjärta (Echocardiogram)

 • Pulskärl på hals (Carotis-Doppler)

 • Pulskärl i ljumske (Femoralis-Doppler)

 • Bentäthetsmätning (om du är äldre än 50 år)

 • Magnetkameraundersökning av stora kroppspulsådern

 • Sömnregistrering / apnéutredning

 • Resultatgenomgång hos läkare med genomgång av riskfaktorer och livsstil.

 • Behandling och kontroll på kliniken vid eventuellt nyupptäckt sjukdom. Vid behov remiss till sjukhus / klinik.

 • Skriftlig sammanställning av resultat och USB med MR-bilder.

KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNINGAR:

Executive Hjärt-screening kan kompletteras med olika MRI-undersökningar:

 • MRI ortopedisk, t.ex. ländrygg, axel eller knä, 3.500 SEK
 • MRI mjuka delar av halsen, 4.500 SEK

Andra MRI-undersökningar finns tillgängliga enligt vår prislista. Ingen moms tillkommer på våra undersökningar.

Vid av- och ombokning mindre än en vecka innan inbokad undersökningsdag debiteras en administrativ avgift à 25% av priset för undersökningen. Vid av- och ombokning mindre än 24 timmar innan inbokad undersökning debiteras det fulla priset för undersökningen.

Pris: SEK 32.000

En fullständig Executive Heart Screening hälsoundersökning tar ca 4 timmar.

Kontakta oss idag

Blasieholmsgatan 4A
111 48 Stockholm

+46 08 410 957 00

executivehealth.se

Kundreferenser