DNA – ANALYS

VETENSKAPLIGT VALIDERADE GENTESTER

Executive Health genomför genetiska tester endast när det finns specifika frågeställningar som är av särskild relevans för olika sjukdomsförlopp (till exempel BRCA). Vår DNA-expert är Eva Rudd, MD, PhD, specialist inom medicinsk genetik.

Dna

Kontakta oss idag

Blasieholmsgatan 4A
111 48 Stockholm

+46 08 410 957 00

[email protected]

Kundreferenser