Viktigt att veta om hjärnan

Executive Health lanserade nyligen en Hjärnanalysundersökning. Det är en AI-baserad mjukvara som analyserar flera olika parametrar på hjärnan med fokus på demens och Alzheimer. Vi kallar den Brain Health. Nedan följer viktig information om Brain Health:

  1. Tidig upptäckt är mycket viktig även vad gäller demens och Alzheimer. Det är mycket bättre att påbörja eventuell behandling tidigare än senare.
  2. Detta är en riskanalys – dvs undersökningen säger inte att du garanterat kommer att få demens eller Alzheimer, men den ger dig värdefull information om din hjärna som man inte kunnat få tidigare.
  3. Du behöver inte komma in för att göra en ny undersökning – vi gör analysen på de existerande MR bilderna från din förra screeningundersökning.*
  4. Ca 75% har en helt eller mycket nära perfekt analys. Ca 20% har en liten avvikelse vilket föranlett att vi rekommenderar en ny analys igen om 1 år. Ca 5% har en så pass avvikande analys att vi rekommenderar en mer utförlig utredning.
  5. Oavsett resultat, vad finns det att göra i form av förebyggande åtgärder? Executive Health lyfter i samklang med rådande forskning fram 4 livsstilsfaktorer som minskar risken. Det positiva är att alla dessa faktorer är sådant som vi ändå vill jobba med och förhoppningsvis redan tänker på dagligen. De inkluderar att motionera mer, sova bättre (särskilt viktigt att bli utredd för eventuell sömnapné), bättre kost & diet med fokus på att sänka fasteblodsocker och fortsätt att vara mentalt aktiv (schack, spela ett instrument, lära sig språk etc).

Meddela oss här om du vill få din ”Brain Health”-rapport gjord (kostand SEK 5.000)

*om den var inom de 5 senaste åren. Är du över 70 år rekommenderar vi dig ändå att komma in och göra en ny  MR hjärna. Kostnaden blir densamma.

Kontakta oss