Ledande bröstcancerexpert om MR bröst

Dr Harold Burstein (Harvard), en av världens främsta expeter inom bröstcancer, anser att kvinnor med familjehistoria av bröstcancer och // eller högrisk personer (de med konstaterad gen) bör göra MR bröst varje år, då det är den mest precisa analysmetoden för tidig upptäckt. Du kan lyssna på en lång intervju med Dr Burstein från tidigare i november här.

Executive Health erbjuder sedan i somras MR av brösten. Vi rekommenderar detta framför allt för de kvinnor som har familjehistoria av bröstcancer, hör till riskgrupp enligt ovan, har täta bröst samt de som har implantat. Känsligheten för MR att upptäcka en bröstcancer är ungefär dubbelt så hög som vid mammografi. Orsaken till att MR bröst ännu inte används för generell screening är framförallt för att den är mer kostsam. Vi rekommenderar att de kvinnor som gör MR bröst även fortsätter med sin mammografiscreening.

För bokningar kontakta oss här

“The better we are able to identify breast cancer early on, the better we are at curing cancers” -Dr Harold Burstein