Varför är det viktigt att göra hälsokontroller från 40 års ålder?

Kerstinfoto

Upptäcker vi i tid riskfaktorer för allvarliga sjukdomar och kroniska folksjukdomar så kan vi förebygga både sjukdom och allvarliga konsekvenser av redan etablerad sjukdom eller till och med bota många av dessa sjukdomar.

I Sverige är det accepterat att göra mammografi, PSA (prostataprov) och på många håll screening av tjocktarms- och ändtarmscancer för att tidigt upptäcka cancer, men det är inte allmänt accepterat att göra hälsokontroller avseende blodtryck, blodsocker och blodfetter. Om dessa är höga ger de under många år inte några symtom, som leder till besök på vårdcentralen, så när de upptäcks kan redan organ ha skadats. Om vi upptäckte tidiga förändringar skulle vi kunna erbjuda förebyggande behandling och på så sätt ge många ett längre och friskare liv utantyp2 diabetes, hjärtkärlsjukdom, stroke, njursvikt, demens och associerade cancersjukdomar. Jag anser att det är viktigt att, om vi inte har en vårdkontakt, också göra hälsokontroller när vi blir äldre, och då även kontrollera blodstatus, njur-och levervärden samt superkänsligt CRP.

Många vårdcentralerna tex i Stockholms län erbjuder tyvärr inte hälsokontroller, eftersom de inte ersätts för kostnaderna som vid redan konstaterad sjukdom.

Våra vanliga folksjukdomar drabbar allt yngre personer, dvs redan i 40 års ålder. Riktade blodtester kan ge svar på frågan: har jag diabetes eller förstadium till diabetes, har jag riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom (tex hjärtinfarkt, stroke), demens eller vissa cancerformer. Fertila kvinnor och kvinnor i klimakteriet skulle kunna få svar på om trötthet beror på järnbrist och kvinnor med utmattning och kronisk trötthet om detta tex beror på sköldkörtelsjukdom, järnbrist, B12 brist eller högt calcium. Östrogenbrist vid klimakteriet kan också ge trötthet och hjärndimma. Högt blodtryck kan tex bero på insulin-okänslighet, stresshormoner, kronisk stress och njursjukdom, således bra att kolla om man har högt blodtryck. Är man överviktig och har stor mage kan leverprover och höga triglycerider avslöja fettlever. Även det är viktigt att veta, då fettlever kan leda till högt faste-blodsocker, skrumplever och levercancer. Är MCV (information från blodstatus) och HDL-kolesterol höga så kan det vara tecken på ett skadligt alkoholintag, som är en annan orsak till fettlever. Höga levervärden kan ytterligare stärka den misstanken. Skäl nog att minska intaget eller helst helt sluta.

Våra vanligaste folksjukdomar är kopplade till livsstilsfaktorer och ärftlighet tex kraftig övervikt, högt blodtryck, diabetes typ 2, prediabetes, höga blodfetter, hjärtkärlsjukdom inkl. hjärtinfarkt, stroke samt demens. Dessa kan, om man upptäcker dem tidigt, förebyggas, skjutas på framtiden, mildras eller till och med botas om man ändrar sina vanor till mer hälsosamma i bland i kombination med mediciner. Detta gäller också artros och KOL samt ångestsyndrom och vissa vanliga cancerformer, som upptäcks tidigt.

Sammanfattningsvis kan ett läkarbesök och blodprover ge svar på flera frågor, som vi ställer om vår hälsa. Blodprover och läkarundersökning kan dock inte garantera att man är frisk i alla avseenden även om de kan utesluta eller diagnostisera de vanliga folksjukdomarna och de specifika sjukdomarna, som man undersökt. Tidiga tecken på sjukdom, som fortfarande är utan symtom, kan behandlas med bättre resultat än om man väntar till symtomen för dig till sjukvården.

Stockholm den 9 maj 2024
Kerstin Brismar
Professor vid Karolinska Institutet.