Ditt hjärta

06928d30 4227 E1c8 864b C248f4c1909c

Mellankontroll med hjärt/kärlfokus

Executive Health lanserar nu en ny mindre screeningundersökning med fokus på hjärta och kärl. Undersökningen tar knappt 2 timmar och är perfekt att göra för dig som inte gjort premiumscreeningen de senaste tre åren men vill göra en fokuserad hjärtkontroll. Denna mellankontroll inkluderar ultraljud av kärlen, arbetsprov, blodprov och läkarsamtal. Förutom 6 timmars fasta krävs inga förberedelser. Undersökningen fokuserar på hjärt- och kärlhälsan för att se att det inte finns tydlig åderförfettning med ökad risk för hjärtinfarkt och stroke.

Vår nya mellankontroll är relevant då just hjärtrelaterade sjukdomar står för ca 30% av alla dödsfall. Risken att drabbas byggs ofta upp symptomfritt. Hjärtrelaterade sjukdomar kryper dessutom allt längre ner i åldrarna.

Kallelse till årskontroll

Executive Health inför nu nya rutiner för att kalla våra kunder till årskontroll. Det är ett tillfälle att träffa Executive Health läkare och diskutera alla dina aspekter kring din hälsa samt göra blodprov. Det finns också möjlighet att lägga till eventuellt andra mindre undersökningar baserat på hur din tidigare screeningundersökning varit eller hur ditt hälsotillstånd är just nu.

Mellankontroll med hjärt/kärlfokus kostar SEK 15.000 och årskontroll 7.000.

Kontakta oss för att boka