Det senaste inom sömn

Det Senaste Inom Somn 1

En ny studie visar att det för ett långt & friskt liv är viktigare med regelbundna sömnrutiner än den faktiska längden du sover per natt. Med andra ord, det är bättre att sova 6 timmar varje natt med ett regelbundet schema än att sova 8 timmar med ett väldigt oregelbundet schema.

Studiens huvudslutsaser var följande:

  1. Mer regelbunden sömn associerades med en 20-48% lägre risk för generell dödlighet, en 16–39% lägre risk för dödlighet i cancer och en 22–57% lägre risk för dödlighet i hjärt/kärlsjukdom.
  2. Oregelbunden sömn var starkare kopplad till ökad dödlighet, än brist på sömnlängd.

Sömngurun Matthew Walker:

“We’ve been missing maybe half of the story….Not just how much you sleep but the regularity with which you sleep has now come onto the map and exploded as perhaps the more important thing.”

Utöver regelbundna sömnrutiner och de klassiska sömnråd som de flesta redan känner till så är det viktigaste man kan göra för att uppnå god sömnkvalitet att bota eventuell sömnapné. Sömnapné innebär omedvetet andningsuppehåll under sömnen och är dåligt för hälsan då apnéer ökar risken för stroke, hjärtinfarkt, diabtetes, demens och så klart trötthet. 9 av 10 av de som lider av sömnapné är omedvetna om att de lider av problemet. 30% av män och 20% av kvinnor i medelåldern har någon grad av sömnapné.

Klicka här för studien

Kontakta Oss