Stort tack!

Vi önskar att uttrycka vår tacksamhet till hela teamet på Executive Health för den varma och välkomnande upplevelsen vi fick i onsdags.

Varje person vi hade kontakt med var vänliga och skapade en välkomnande atmosfär från det ögonblick vi klev in genom dörren till dess att vi lämnade.

Vi har ägnat större delen av våra liv åt människoinriktad verksamhet och har vid vissa tillfällen haft över 1 000 anställda, så vi vet hur bra service bör se ut.
Ert team hör till de bästa jag någonsin sett någonstans i världen.

Människor är ofta snabba med att klaga, men tar sig sällan tid att säga tack.

Än en gång, från djupet av våra hjärtan, tack för allt ni har gjort för oss. Vi ser fram emot att boka en uppföljande kontroll i framtiden.
Vänliga hälsningar,