EXECUTIVE HEALTHS UNDERSÖKNINGS-PROGRAM

Hand Cursor

Scroll for more informations

START

Passar för personer
under 40 år

HEART

För dig som är
orolig för ditt hjärta

PREMIUM

Allt ingår!
VI REKOMMENDERAR

Område:
Genomgripande samtal med läkare om tidigare hälsa, ärftlighet och livstil
Klinisk undersökning av läkare
Vilo-EKG
Arbets-EKG

 • B-Blodstatus
 • B-Celler 
 • B-Hemoglobin
 • B-Leukocyter
 • B-Trombocyter 
 • B-Neutrofila granulocyter
 • B-SR
 • S-Kobalamin
 • S-Folat
 • S-TSH
 • S-T4, fritt
 • S-T3, fritt
 • S-Testosterone (men)
 • S-Testosteron, bioaktivt (män)
 • S-SHBG (män)
 • S-LH (män)
 • P-Natrium
 • P-Kalium
 • P-Albumin
 • P-Calcium
 • P-Fosfat
 • P-Kreatinin
 • P-Urat
 • P-Järn
 • P-Transferrin
 • P-ASAT
 • P-ALT
 • P-ALP
 • P-GT
 • P-Billirubin
 • P-Billirubin, konj
 • P-Pankreasamylas
 • P-Kolesterol
 • fP-Triglycerid
 • P-HDL-Kolesterol
 • fP-LDL-Kolesterol
 • fPLDL/HDL-kol (kvot)
 • P-Apolipoprotein B
 • P-Apolipoprotein A1
 • P-Apo B/Apo A1 (kvot)
 • P-CRP, känslig
 • S-25-OH Vitamin D
 • P-PSA (män)
 • P-PSA fritt/tot (kvot) (män)
 • P-Glukos
 • B-HbA1c
 • Hepatit C
Lungfunktions-undersökning (spirometri)
Ultraljud: Hjärta (Echocardiogram)
Sömnregistrering samt apneutredning
Bentäthetsmätning
MR: Stora kroppspulsådern
MR: Hjärna
MR: Övre buk med bukspottskörtel, lever, njurar och gallblåsa
MR: Nedre buk med prostata/livmoder och äggstockar samt lymfkörtlar
MR: Aortabågen
MR: Lungor
MR: Riskfettsanalys
1 f-Hb/ år under 3 års tid
Uppföljning:

Resultatgenomgång hos läkare då även riskfaktorer och ev livsstilsförändringar gås igenom

Behandling och kontroll på kliniken av eventuellt nyupptäckta sjukdomar
Vid behov: Remiss till sjukhusklinik
Skriftlig sammanställning av resultat samt USB med MR-bilder
Pris: SEK 28000 SEK 32000 SEK 59500
window.setMobileTable = function(selector) { // if (window.innerWidth > 600) return false; const tableEl = document.querySelector(selector); const thEls = tableEl.querySelectorAll('thead th'); const tdLabels = Array.from(thEls).map(el => el.innerText); tableEl.querySelectorAll('tbody tr').forEach( tr => { Array.from(tr.children).forEach( (td, ndx) => td.setAttribute('label', tdLabels[ndx]) ); }); }